خــاک دامنگيـــر

کامران بزرگ نيا     

 صفحه اصلی
خاک دامنگيــر ( يادداشتها )
فرستادن نظرات
بـــايـــگانــي :

03/01/2002 - 04/01/2002 04/01/2002 - 05/01/2002 05/01/2002 - 06/01/2002 06/01/2002 - 07/01/2002 07/01/2002 - 08/01/2002 09/01/2002 - 10/01/2002 11/01/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 01/01/2003 01/01/2003 - 02/01/2003 03/01/2003 - 04/01/2003 06/01/2003 - 07/01/2003 07/01/2003 - 08/01/2003 08/01/2003 - 09/01/2003 09/01/2003 - 10/01/2003 10/01/2003 - 11/01/2003 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 03/01/2007 - 04/01/2007 09/01/2009 - 10/01/2009


صدا[Poweblue by Blogger]

بعد از مدتها که به نوشتن این وبلاگ بر گشتم دیدم شیوه پست کردن مطلب عوض شده و کلی طول کشید تا باز راه بیفتم،البته هنوز هم نمی شود گفت که کاملا راه افتاده ام. اما کمی بهتر شده وضعم.می خواستم اشکالات کابوسهای 1 را درست کنم ولی نشد. اول اینکه کلمه ی متن که به هم ریخته در متن درست آمده ولی نمی دان چرا در صفحه ی وبلاگ به هم ریخته، کلمه ی وبلاگ اما غلط ثایپ شده بود که درستش کردم ولی هر کار کردم جایگزین نشد. این چند کلمه را نوشتم که اگر کسی می داند چطور می شود مطلبی را تصحیح کرد و جایگزین مطلب قبلی کرد لطف کند و برایم بنویسد. صفحه اصلی