خــاک دامنگيـــر

کامران بزرگ نيا     

 صفحه اصلی
خاک دامنگيــر ( يادداشتها )
فرستادن نظرات
بـــايـــگانــي :

03/01/2002 - 04/01/2002 04/01/2002 - 05/01/2002 05/01/2002 - 06/01/2002 06/01/2002 - 07/01/2002 07/01/2002 - 08/01/2002 09/01/2002 - 10/01/2002 11/01/2002 - 12/01/2002 12/01/2002 - 01/01/2003 01/01/2003 - 02/01/2003 03/01/2003 - 04/01/2003 06/01/2003 - 07/01/2003 07/01/2003 - 08/01/2003 08/01/2003 - 09/01/2003 09/01/2003 - 10/01/2003 10/01/2003 - 11/01/2003 04/01/2006 - 05/01/2006 08/01/2006 - 09/01/2006 03/01/2007 - 04/01/2007 09/01/2009 - 10/01/2009


صدا[Poweblue by Blogger]

شكل و شمايل جديد اين صفحه را مديون زحمات و سليقه ي دوستم رضا هستم و همينجا تشكرات بسيار خودم را تقديمش مي كنم. توضيح اينكه چند روز پيش كه بعد از مدتها تصميم گرفتم شعر جديدي را در اينجا بگذارم همه چيزش بهم ريخت. دليلش هم بي اطلاعي من از تغييرات تنظيمات جديد بلاگر بود. دراين ميان دوستان نا ديده ليلاي ليلي و رضا به من اطلاع دادند كه بايد چكار كنم تا اين صفحه دوباره به حالت عادي برگردد. در ضمن رضاي عزيز پيشنهاد كرد كه شكل صفحه را هم عوض كند و اين شد كه كار به اينجا رسيد كه مي بينيد . من كه از اين شكل جديد خيلي خوشم مي آيد ، اميدوارم كه شما هم خوشتان بيايد . در ضمن اين يادداشت را هم به جاي يادداشت قبلي مي گذارم كه هم نا دقيق بود و هم لينك آن اشتباه بود. !صفحه اصلی